Totalentreprenad av villa i Täby

Totalentreprenad av villa åt privatperson där Modava har varit med och agerat projektledare sedan fastighetsförvärvet, bygglovsprocessen och produktion. Här river vi befintlig villa för att bygga nytt från grunden. Följ projektets gång här eller på våra sociala medier.