Värdegrund

Värdegrund

Våra värderingar formulerar vår värdegrund och förhållningssätt till vår omvärld. Modava drivs av vårt syfte och vision, att ständigt förbättra och leda i samhället genom vår initiativförmåga och inställning.

Vi är alla ledare, i arbetet, hemma, i olika konstellationer och situationer, vi har alla möjlighet att påverka vår omgivning till det bättre. Allt som skapas och förverkligas startar med en idé och en gärning, där börjar vårt uppdrag.

 

Värderingar

Vår inställning kan sammanfattas på följande sätt:

Mod
– Vi är modiga och står upp för varandra i alla lägen och tar på oss tuffa utmaningar.

Resultat – Vi är vinnare och älskar att se resultat. Vi arbetar för kvalitativa, lönsamma och långsiktigt hållbara resultat.

Arbete – Vi älskar hårt arbete. Arbete är det som skapar vår framtid och vi är stolta över vårt arbete.

Integritet – Vi säger det vi tror på och håller vårt ord.

Effektivitet – Vi maximerar användningen av alla våra resurser och ser till att aldrig slösa.

Ansvar – Vi tar ansvar, håller oss själva och varandra ansvariga för våra ageranden.

Ledarskap – Vi leder oss själva, varandra och i förlängningen hela samhället till en ständig förbättring.

Lagspelare – Vi är ett prestigelöst team där alla bidrar efter bästa förmåga och alla roller är lika viktiga på olika sätt för vår gemensamma framgång.